West Studios AB är ett litet företag med 20 års erfarenhet av stora och små uppdrag inom grafisk formgivning och produktion. Vår affärsidé är tids- och kostnadseffektiv grafisk form och originalproduktion.

 

West Studios gör original till alla typer av trycksaker, storformatsutskrifter och liknande. Vi gör även annonser och dokument som enbart ska användas digitalt. Ofta arbetar vi efter mallar och instruktioner, men ibland mer förutsättningslöst. Vi är vana vid produktioner på utländska språk och vetenskapliga texter med formler och ekvationer.

 

Vi har en väl utbyggd digital infrastruktur med både pc och mac för att kunna hantera olika typer av filer. För tryck och utskrifter använder vi ofta vår registrerade bifirma Urban Print. Utan att lämna våra lokaler här i Birkastan kan vi snabbt, till rätt pris och med hög kvalitet göra både storformatsutskrifter (roll-ups, affischer med mera) och digitaltryck (verksamhetsberättelser, nyhetsbrev, broschyrer, inbjudningar, rapporter, faktablad med mera).

 

De huvudsakliga programvarorna är InDesign, Illustrator, Photoshop och Acrobat, men vi använder även Word, Excel och Powerpoint. Vi har ofta högt ställda krav på sekretess och skriver avtal om detta med de kunder som så önskar.

På West Studios arbetar Urban Westling, Miranda Harnesk och Priscilla Wickberg på heltid.

Vi har goda kontakter med företag inom områdena originalproduktion, bildbehandling, storformat, tryck, distribution och liknande.

 

 

West Studios AB     |     Tomtebogatan 31, 113 38 Stockholm    |     info@weststudios.se   |    08-33 16 09

West Studios AB     |     Tomtebogatan 31, 113 38 Stockholm

info@weststudios.se   |    08-33 16 09

West Studios AB

Tomtebogatan 31, 113 38 Stockholm

info@weststudios.se   |    08-33 16 09